ما - درباره ما
about us
ما سازمانی هستیم که با یکدلی و صداقت نسبت به تعهداتمان زندگی می کنیم و تصمیمات ما بر پایه حفظ و جلب اعتماد مشتریان گرفته می شود. ما هرروز به دنبال یادگیری و بهتر شدن هستیم. رشد، توسعه دائمی، یادگیری و بهبود مستمر را با آغوشی باز پذیراییم. وبه دنبال خلق شرایطی هستیم که در آن هم مشتری و هم تامین کننده و لند برند همگی برنده باشند. و هدف اول ما رضایت کامل مشتریان گرامی از خرید اینترنتی مطمئن و با قیمت و کیفیت رضایت بخش از اعتمادشان به فروشگاه اینترنتی لند برند هستیم و همچنین بستری مناسب جهت معرفی و فروش محصولات تامین کنندگان , تولید کنندگان و وارد کنندگان گرامی باشیم . .
about us
ما سازمانی هستیم که با یکدلی و صداقت نسبت به تعهداتمان زندگی می کنیم و تصمیمات ما بر پایه حفظ و جلب اعتماد مشتریان گرفته می شود. ما هرروز به دنبال یادگیری و بهتر شدن هستیم. رشد، توسعه دائمی، یادگیری و بهبود مستمر را با آغوشی باز پذیراییم. وبه دنبال خلق شرایطی هستیم که در آن هم مشتری و هم تامین کننده و لند برند همگی برنده باشند. و هدف اول ما رضایت کامل مشتریان گرامی از خرید اینترنتی مطمئن و با قیمت و کیفیت رضایت بخش از اعتمادشان به فروشگاه اینترنتی لند برند هستیم و همچنین بستری مناسب جهت معرفی و فروش محصولات تامین کنندگان , تولید کنندگان و وارد کنندگان گرامی باشیم . .