شرایط ضمانت و بازگشت کالا

امکان بازگشت و تعویض کالا تا ۷ روز بعد از تحویل کالا

چنانچه کالایی خریداری شده از سایت لند برند  به هر دلیلی کالای فوق ( به جز لوازم ارایش و بهداشتی و لباسهای زیر به دلیل مسائل بهداشتی ) مورد رضایت بود به شرط آنکه استفاده نشده باشد ولیبل و وکیومهای مربوطه کالا کنده نشده باشد می توانید کالای فوق را حداکثر به مدت ۷ روز از زمان خرید آن مرجوع و یا تعویض نمایید.

جهت تعویض و یا عودت کالا می توانید با شماره  ۲۲۳۵۴۹۶۱ قسمت پشتیبانی خرید سایت تماس حاصل نمایید